× +

KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIỂU MẪU – TNR AMALUNA

Tổng diện tích ~ 9,26 ha

Phần trăm đất ở ~ 40%

Diện tích cây xanh, công viên tiện ích ~ 13%

Diện tích giao thông ~ 47%

Tổng số lượng sản phẩm : 329 sản phẩm